365bet娱乐官网logo

校企融合资源共享

优势互补互惠共赢

合作发展

入会申请

365bet娱乐官网

入会申请表

                      会员编号:

单位信息

单位名称

 

单位性质

 

通信地址

 

邮编

 

电话

 

传真

 

网址

 

单位负责人信息

姓名

 

性别

 

出生年月

 

职务

 

电话

 

QQ

 

手机

 

邮箱

 

单位联系人信息

姓名

 

性别

 

出生年月

 

职务

 

电话

 

QQ

 

手机

 

邮箱

 

单位简介

 

单位申请

意见

我单位承认365bet娱乐官网章程、履行章程规定义务,现申请加入365bet娱乐官网。

 

签名:                      盖章

 

         

联合会审批 意见

 

 

 

签名:                     盖章

 

            

 

申请表下载:365bet娱乐官网入会申请表.doc